Tvrdoměr HPO 10

  • Výrobce VPM Lipsko
  • Tvrdoměr má dva zatěžovací rozsahy 10 kg a 5 kg
  • Měřící optika na tvrdoměru
  • Možnostpřenosu  a přichycení na velké díly magneticým upnutím
  • Po vytvoření zkušebního vpichu se diamantový jehlan odklopí a optikou na tvrdoměru se změří úhlopříčky vpichu a podle tabulky zjistí tvrdost podle Vickerse

Cena: 45 000,- Kč bez DPH