Tvrdoměr RAICHERTER 187,5

  • Zatížení  1 kg – 187,5 kg
  • Měřící optika na tvrdoměru
  • Možnost měření metodou Rockwell,Brinell a Vickers
  • Stolní provedení.
  • Vnikací těleso Vickers ,Rockwell: kulička 2.5 mm.

Cena: 105 000,- Kč bez DPH