Tvrdoměr WOLPERT

  • Zatížení  5 kg – 250 kg
  • Měřící optika na tvrdoměru
  • Možnost měření metodou Brinell a Vickers
  • Stolní proveden
  • Vnikací těleso Vickers: kulička 2.5 mm

Cena: 82 000,- Kč bez DPH