Tvrdoměr ZWICK

  • přímé zatížení od 0.2 – 10 Kg
  • Optika na přístroji
  • Měření metodou Vickers
  • Stolek x-y s mikrometry pro posuv

Cena 150 000,- Kč bez DPH