Aktuální nabídka zmodernizovaných strojů

Tvrdoměry

Tvrdoměry Rockwell

Tvrdoměry Brinell

Tvrdoměry Vickers

Trhací stroje

ZWICK

TIRATEST

Upínací prvky

Zkušební lisy

Zkoušky tlakem, ohybem aj.