Tvrdoměr HPO 10

Výrobce VPM Lipsko

Tvrdoměr má dva zatěžovací rozsahy 10 kg a 5 kg

Měřící optika na tvrdoměru

Možnost přenosu a přichycení na velké díly magneticým upnutím

Po vytvoření zkušebního vpichu se diamantový jehlan odklopí a optikou na tvrdoměru se změří úhlopříčky vpichu a podle tabulky zjistí tvrdost podle Vickerse

Cena: 45 000,- Kč bez DPH


Tvrdoměr WOLPERT

Zatížení 5 kg – 250 kg

Měřící optika na tvrdoměru

Možnost měření metodou Brinell a Vickers

Stolní provedení

Vnikací těleso Vickers: kulička 2.5 mm

Cena: 82 000,- Kč bez DPH


Tvrdoměr HPO250

Zatížení 5 kg – 250 kg

Měřící optika na tvrdoměru

Možnost měření metodou Brinell a Vickers

Stolní provedení

Vnikací těleso Vickers: kulička 2.5 mm

Cena: 95 000,- Kč bez DPHHAUSER 1

 Motorem spouštěné zatěžování

Měření metodou HV 0.2 -1

Zatížení od 0.2 kg do 1 kg přímo na vnikací těleso

Optika přímo na přístroji

Vzorek se uchytí do držáku, najde se místo pro vtisk, potom a se otočí stolek o 180°, provede se vtisk a po odlehčení se otočí zpět a změří se vtisk

Optika 400 x

Rok výroby není

Cena: 65 000,- Kč bez DPH


HAUSER 10

Motorem spouštěné zatěžování

Měření metodou HV 1 -10

Zatížení od 1 kg do 10 kg přes pákový mechanismus

Optika přímo na přístroji

Vzorek se uchytí do držáku, najde se místo pro vtisk, potom se otočí stolek o 180°, provede se vtisk a po odlehčení se otočí zpět a změří se vtisk

Optika 200 x

Rok výroby není

Cena: 65 000,- Kč bez DPH


Tvrdoměr RAICHERTER 187,5

Zatížení 1 kg – 187,5 kg

Měřící optika na tvrdoměru

Možnost měření metodou Rockwell,Brinell a Vickers

Stolní provedení

Vnikací těleso Vickers ,Rockwell: kulička 2.5 mm

Cena: 105 000,- Kč bez DPH


Tvrdoměr ZWICK

přímé zatížení od 0.2 – 10 Kg

Optika na přístroji

Měření metodou Vickers

Stolek x-y s mikrometry pro posuv

Cena 150 000,- Kč bez DPH


V uváděné ceně není zahrnuta doprava a seřízení u zákazníka (cca 4000,- Kč).