Modernizace zkušebních strojů

Naše firma provádí modernizaci trhacích strojů, hydraulických válců, zkušebních lisů, vibračních a rázových stolů a tvrdoměrů.

Před samotnou modernizací provedeme servis a poté vybavíme stroj novými komponentami a připravíme jej k ovládání a provádění zkoušek pouze přes PC. Poté tento stroj doplníme o vhodnou počítačovou sestavu (lze využít i vlastní PC sestava) a postaráme se o její celkovou instalaci, dle Vašich požadavků. Současně se zmodernizovaným strojem dodáváme i software, díky kterému můžeme provádět zkoušky. Více informací o tomto programu naleznete níže.

Ze starého stroje se stává moderní, který splňuje nároky k plnění zkoušek.

Rekonstrukce stroje může být dvojího typu:

  • typ SMAPS 253 (sběr dat)
  • typ SMAPS 254 (sběr dat + řízení stroje)
Okno měření

Zkušení software SMAPS

Software, který naše firma vyvinula a dodáváme jej ke zmodernizovaným lisům a trhacím strojům.

Stručný popis funkcionality

V nabízeném software je možné provádět měření tahových zkoušek. Program nám umožňuje nastavit parametry zkoušky, dále pak můžeme vyhodnotit zkoušky, např. zobrazením grafu apod. Program dále umožňuje několik typů zatěžování (normální, stupňovité, cyklické).

Více informací v detailním  Návodu na použití.


Doporučená konfigurace počítače

CPU alespoň 2 GHz nebo vyšší

256 MB RAM

5x COM (sériový port) / volný PCI slot

operační systém Microsoft Windows 10 / 7 / XP

LCD s rozlišením min. 1248 x 1024 px

Program a veškeré příslušenství (dálkový ovladač, posuvka, aj.) využívají komunikaci s PC přes sériové rozhraní (RS 232)

Software se skládá z následujících částí:


menu
Hlavní menu